Het stappenplan van Asbestland

Asbestland regelt en verzorgt zo nodig het hele proces

  • Aanmaken van uw project binnen het LAVS.
  • Uitvoeren van een asbestinventarisatierapport conform het Procescertificaat Asbestinventarisatie.
  • Sloopmelding indienen bij uw gemeente via het omgevingsloket.
  • Melding via het LAVS minimaal 2 werkdagen voor aanvang bij Inspectie SZW, Certificerende instelling, IL en T, en uw gemeente.
  • Daadwerkelijke asbestsanering conform het Procescertificaat Asbestverwijdering.
  • Vrijgave door een geaccrediteerd RvA fenelab.
  • Transport asbesthoudend materialen door een VIHB geregistreerd vervoerd.
  • Tijdelijk opslag van de vrijgekomen asbesthoudend materialen.
  • Afmelden van de saneringswerkzaamheden via het LAVS.
  • Afhandeling: opsturen van de eindcontrole en het stortbewijs naar de opdrachtgever en uw gemeente.

Met ons stappenplan regelt of verzorgt Asbestland zonodig het hele proces.

Vraag offerte aan

Bekijk stappenplan

Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens of via ons contactformulier.

Neem contact op

Asbestland B.V.

SCA-code: 07-C070332.01

KvK nr: 71502815

BTW nr. NL858740102B01

© Copyright Asbestland B.V. - Ontwikkeld door Ikabus